Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την “Art Clash” στη Φλωρεντία

11-11-2015 έως 20-11-2015

Η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην εικαστική διοργάνωση “Art Clash” που διοργανώνεται από το Παράρτημα του California State University στη Φλωρεντία. Η προκείμενη συνεργασία, που αποτελεί πρωτοβουλία του φλωρινιώτη Καθ. Παναγιώτη Καντζά, φιλοδοξεί να οικοδομήσει σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Φλωρεντίας και της Φλώρινας στο πεδίο των εικαστικών τεχνών.

Η διοργάνωση Art Clash 2016 με θεματικό τίτλο «Abbatere muri – Costruire ponti” (μτφ: Κατεδαφίζοντας τείχη – οικοδομώντας γέφυρες) φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει τις σχολές Εικαστικών Τεχνών που εδρεύουν στην Φλωρεντία με τη διαγωνιστική συμμετοχή των φοιτητών των εργαστηρίων τους ως έναυσμα δημιουργίας αλλά κύρια ως έκφραση στο ουσιαστικό πεδίο επαφής, συνεργασίας και επικοινωνίας στις διαστάσεις του σύγχρονου γίγνεσθαι.

Συγκεκριμένα κάθε σχολή στη Φλωρεντία καλείται να προτείνει έργα τριών φοιτητώνμε αναφορά στο θεματικό πλαίσιο της διοργάνωσης. Στη συνέχεια η επιτροπή της διοργάνωσης, που αποτελείται από ειδικούς, ιστορικούς τέχνης, εκπροσώπους Galleries και έχει ως συντονιστή τον Καθ. Rolando Bellini θα επιλέξει τα έργα δεκαεπτά φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην έκθεση που θα διοργανωθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Τοσκάνης. Έκθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τοσκάνης, όπου θα δοθεί σχετική συνέντευξη τύπου. Ένα έργο που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στη μόνιμη έκθεση του Συμβουλίου. Η δεύτερη έκθεση θα λάβει χώρα στην έδρα του California State University στη Φλωρεντία όπου στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθεί σεμινάριο – εργαστήριο με θέμα «Abbatere muri – Costruire ponti” (μτφ: Κατεδαφίζοντας τείχη – οικοδομώντας γέφυρες). Το σύνολο των έργων θα μεταφερθεί στη Φλώρινα, και θα ενταχθούν στη συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης όπου και θα εκτεθούν. Για τη διοργάνωση θα εκδοθεί σχετικός κατάλογος.

Η φετινή πρόσκληση για τη συμμετοχή φλωρινιωτών καλλιτεχνών είναι η τέταρτη στην αντίστοιχη διοργάνωση, με τη διαφορά ότι φέτος η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από κοινού επέλεξαν οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση Art Clash 2016 να επιλεγούν για πρώτη φορά με μια διαδικασία ανάλογη με αυτήν που τηρηθεί στις σχολές της Φλωρεντίας.

Αναλυτικά πρέπει να αναφερθεί ότι οι θέσεις των φοιτητών που θα επιλεγούν είναι δύο και αφορούν στη συμμετοχή στην Art Clash όπως ήδη επιγραμματικά αναφέρθηκε παραπάνω. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα τον Μάρτιο του 2016 με επικρατέστερη ημερομηνία τη 10η Μαρτίου. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα ταξιδέψουν στη Φλωρεντία για πέντε ημέρες και θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα τη διοργάνωσης ενώ ταυτόχρονα θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με την εικαστική δημιουργία όπως αυτή συμβαίνει στις σχολές της πόλης αλλά και με το πολιτιστικό απόθεμα που διασώζεται στη Φλωρεντία.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει το χρονικό διάστημα 11-11-2015 έως 20-11-2015 να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει τα παρακάτω: 

  • Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο)
  • Τρία έργα όποιας τεχνικής επιλέξει ο ενδιαφερόμενος σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης,
  • Βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο)

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στην έδρα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας (Ταγμ. Φουλεδάκη 8, 53100 Φλώρινα) ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση με ημερομηνία παραλαβής τελική την 20η Νοεμβρίου ή τέλος να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις:

Η επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν θα γίνει από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τους:

  • Μέλος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Π.Δ.Μ.
  • Θωμά Ζωγράφο, Εικαστικό, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Π.Δ.Μ.
  • Ανδρέα Τσώκα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας

Η επιλογή της επιτροπής θα γίνει γνωστή το πενθήμερο μετά τις 20 Νοεμβρίου 2015 ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα σε ό,τι επιπρόσθετα τους ζητηθεί από την επιτροπή.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο τηλέφωνο 6976680277.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας –
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ν. Τσώκας