Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Μαλάμου-Μητσέα, Ιωάννα (1918-)


Έργα του στη συλλογή