Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Παπαδημητρίου, Λίτσα (1000-)


Έργα του στη συλλογή