Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

1989

Κωδ.: Μ334 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PA, 1989. Εσωτ. Διαστάσεις: 38 x 48 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze