Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

3 με 5 το απόγευμα

Κωδ.: Μ297 Υδατογραφία, Τέμπερα, 1993. Εσωτ. Διαστάσεις: 56,5 x 76,5 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco