Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Άννα

Κωδ.: Μ225 Γλυπτό, Χαλκός, 1994. Εσωτ. Διαστάσεις: Φυσικό μέγεθος Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco