Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Από τη σειρά «Παιδί και κοινωνία: Δουλειά και παιχνίδι»

Κωδ.: Π109 Φωτογραφία (Α/Μ). Εσωτ. Διαστάσεις: 30 x 40 εκ. Προσφορά του ιδίου