Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Από την ενότητα «Τσιγγάνοι. Πρόσφυγες στην ίδια τους πατρίδα»

Κωδ.: Μ181 Φωτογραφία (Ε/Μ). Εσωτ. Διαστάσεις: 50 x 70 εκ. Αγορά ΣΦΦ/ΜΣΤ