Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Άσσος

Κωδ.: Μ232 Μικτή τεχνική, Καραβόπανο, 1993. Εσωτ. Διαστάσεις: 120 x 176 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco