Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Αστικό τοποίο (Φλώρινα)

Κωδ.: Π086 Ελαιογραφία, Λάδι σε κόντρα πλακέ, 1978. Εσωτ. Διαστάσεις: 55 x 89,5 εκ. Αγορά ΣΦΦ/ΜΣΤ (επιλογή: Σωτήρης Λιούκρας)