Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Ballerina

Κωδ.: Μ372 Χαρακτικό – Έγχρωμη οξυγραφία, PA. Εσωτ. Διαστάσεις: 65 x 44,5 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze