Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Χωρίς τίτλο

Κωδ.: Μ318 Χαρακτικό, Μικτή τεχνική, 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 100 x 70 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco