Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Χωρίς τίτλο

Κωδ.: Π112 Χαρακτικό – Χαλκογραφία (άνευ αρίθμησης), 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 38 x 26,5 εκ. Προσφορά του ιδίου