Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Contaminazione I

Κωδ.: Μ358 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA. Εσωτ. Διαστάσεις: 49 x 35 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze