Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Δεν έχει γραφεί τίτλος στην καρτέλα

Κωδ.: Μ389 Ελαιογραφία, Λάδι σε πανί. Εσωτ. Διαστάσεις: 230 x 210 εκ. Προσφορά του ιδίου