Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Δεν έχει γραφεί τίτλος στην καρτέλα3

Κωδ.: Μ403 Χαρακτικό – Μεταξοτυπία 16/30. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 100 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Βασίλης Παυλίδης)