Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Δέντρο

Κωδ.: Μ257 Γλυπτό, Σίδηρος. Εσωτ. Διαστάσεις: 80 x 60 x 25 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco