Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Εκκίνηση

Κωδ.: Μ204 Ελαιογραφία, Λάδι σε μουσαμά, 1984. Εσωτ. Διαστάσεις: 150 x 180 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco