Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Ερωτικό

Κωδ.: Μ295 Ελαιογραφία, Λάδι σε χαρτί, 1993. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 50 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco