Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Fontana

Κωδ.: Μ337 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA. Εσωτ. Διαστάσεις: 65,5 x 45,5 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze