Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Φύλλα

Κωδ.: Μ245 Γλυπτό, Μέταλλο και διαφάνεια, 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 35 – 50 εκ. περίπου Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco