Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Γυναίκες που κουβαλούν δοχεία

Κωδ.: Μ003 Γλυπτό, Πωρόλιθος. Εσωτ. Διαστάσεις: 38 x 18,5 x 45 εκ. Προσφορά του ιδίου