Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Hombre pre Colombiano

Κωδ.: Μ370 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA, 1992. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 50 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze