Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Η κουζίνα

Κωδ.: Μ279 Ελαιογραφία, Λάδι σε πανί, 1993. Εσωτ. Διαστάσεις: 100 x 230 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco