Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Η πόλη ξανά

Κωδ.: Μ213 , Λάδι σε χαρτόμαζα, 1994. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 60 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco