Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Ιππόδρομος (Σειρά: Λατρευτικά)

Κωδ.: Μ116 Κατασκευή, Χαλκός, Λαμαρίνα …., 1975. Εσωτ. Διαστάσεις: 50 x 50 εκ. Προσφορά του ιδίου