Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Ισορροπιστής

Κωδ.: Μ150 Γλυπτό, Σιδερολάμα. Εσωτ. Διαστάσεις: 33,5 x 19,5 χ 54 εκ. Προσφορά του ιδίου (Μεσολάβηση: Δημήτρης Καλαμάρας)