Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Κόλπος της Γέρας

Κωδ.: Μ226 Υδατογραφία, 1956. Εσωτ. Διαστάσεις: 40 x 50 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco