Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

L’ albero

Κωδ.: Μ335 Χαρακτικό – Οξυγραφία 4/30, 1993. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 50 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze