Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Μας μιλούν για την αγάπη τα λουλούδια

Κωδ.: Μ285 Κατασκευή, Σίδηρος, Μουσαμάς, 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 150 x 80 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco