Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Μελέτη

Κωδ.: Μ177 Μικτή τεχνική, Υδρόχρωμα, Κάρβουνο σε χαρτόνι, 1989. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 50 εκ. Προσφορά του ιδίου (Μεσολάβηση: Κώστας Λούστας)