Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Μεταλλαγή XII

Κωδ.: Μ262 Γλυπτό, Πωρόλιθος, 1980. Εσωτ. Διαστάσεις: 41 x 26 x 26 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco