Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Μνήματα Ι (Τρίπτυχο)

Κωδ.: Μ070 Χαρακτικό – Οξυγραφία, Ακουατίντα και Μαλακό Βερνίκι, 1992. Εσωτ. Διαστάσεις: 56 x 100 εκ. Προσφορά του ιδίου