Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Natura morta

Κωδ.: Μ348 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA. Εσωτ. Διαστάσεις: 46,5 x 62 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze