Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Natura morta

Κωδ.: Μ344 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDS. Εσωτ. Διαστάσεις: 50 x 70 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze