Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Νεκρή φύση

Κωδ.: Μ028 Χαρακτικό – Λιθογραφία (ανυπόγραφο και χωρίς λοιπά στοιχεία). Εσωτ. Διαστάσεις: 73 x 56,5 εκ. Δωρεά Νίκου Ψημμένου