Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Νέος που ζωγραφίζει

Κωδ.: Μ076 Ελαιογραφία, Λάδι σε πανί. Εσωτ. Διαστάσεις: 98 x 66 εκ. Προσφορά του ιδίου (Μεσολάβηση: Δημήτρης Καλαμάρας)