Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Ο πουλοπιάστης

Κωδ.: Μ260 Ελαιογραφία, Λάδι σε μουσαμά. Εσωτ. Διαστάσεις: 160 x 110 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco