Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Οι γονείς μου

Κωδ.: Π115 Γλυπτό, Μάρμαρο, 1999. Εσωτ. Διαστάσεις: 23 x 34 x 10 εκ. Προσφορά της ιδίας