Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Omnis-Homo mendax

Κωδ.: Μ282 Μικτή τεχνική, 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 100 x 50 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco