Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Περιστέρια

Κωδ.: Μ223 χαρακτικό – Λιθογραφία 89/150, 1994. Εσωτ. Διαστάσεις: 15 x 22,5 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco