Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Πλήθος

Κωδ.: Μ299 , Ακρυλικό, 1994. Εσωτ. Διαστάσεις: 280 x 360 εκ. (τρίπτυχο) Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco