Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Radice

Κωδ.: Μ339 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA. Εσωτ. Διαστάσεις: 50 x 70 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze