Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σχέδιο από την ενότητα «Συνάψεις»

Κωδ.: Μ272 Σχέδιο, Μελάνια σε χαρτί και PVC, 1991-1992. Εσωτ. Διαστάσεις: 130 x 100 εκ. Δωρεά ΕΠΜΑΣ/Συλλογή Greco