Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Senza titolo

Κωδ.: Μ373 Χαρακτικό – Λιθογραφία PDA. Εσωτ. Διαστάσεις: 70 x 50 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze