Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Senza titolo

Κωδ.: Μ338 Χαρακτικό – Οξυγραφία 11/20. Εσωτ. Διαστάσεις: 69,5 x 50 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze