Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Senza titolo

Κωδ.: Μ342 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA. Εσωτ. Διαστάσεις: 69,5 x 49,5 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze