Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Senza titolo

Κωδ.: Μ343 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDS. Εσωτ. Διαστάσεις: 70,5 x 49,5 Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze