Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Senza titolo

Κωδ.: Μ360 Χαρακτικό – Οξυγραφία, PDA, 1995. Εσωτ. Διαστάσεις: 25 x 35 εκ. Δωρεά του ιδίου (Μεσολάβηση: Παναγιώτης Καντζάς) – Συλλογή Firenze