Το Μουσείο είναι προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών

Σώματος λόγος

Κωδ.: Μ398 Χαρακτικό – Ξυλογραφία 92/100, 1999. Εσωτ. Διαστάσεις: 48,4 x 61,7 εκ. Προσφορά του ιδίου